Intakeformulier

  N.A.W. Gegevens

  Geslacht * ManVrouw

  Algemene informatie

  Geboortedatum *

  Partner

  Kinderen

  Medische informatie

  Rookt u? * JaNee

  Gebruikt u Alcohol? * JaNee

  Gebruikt u drugs of andere geestverruimende middelen? * JaNee

  Heeft u gezondheidsproblemen of een psychische stoornis (gehad)? * JaNee

  Gebruikt u medicijnen? * JaNee

  Zo ja, vul hieronder in wat, hoeveel, en hoe lang u het gebruikt

  Ervaart u bijwerkingen door de medicijnen? * JaNee

  Heeft u een oogaandoening? Te denken valt aan bindvliesontsteking, glaucoom, problemen met netvlies, en recente trauma’s zoals “een blauw oog” * JaNee

  Huidige behandeling, ondersteuning of therapie

  Staat u momenteel onder toezicht van andere coaches, therapeuten, psychiatrische specialisten, maatschappelijke werkers, medici, of enig ander (medisch) specialist, homeopaat of alternatieve geneeswijzen? * JaNee

  Heeft u goedkeuring voor een behandeling van uw huidige behandelaar? * JaNee

  Algemeen

  Wat is uw klacht/probleem? *

  Sinds wanneer ervaar u dit? *

  Wanneer heeft u er geen of minder last van? *

  Zijn er momenteel omstandigheden of momenten die het probleem erger maken? *

  Heeft u al een eerdere ervaringen met hypnose gehad?
  JaNee

  Juridisch advies

  Ontvangt u op dit moment juridisch advies, of bent u op zoek naar juridisch advies? * JaNee

  Bent u slachtoffer of ooggetuige van een misdrijf? * JaNee

  Is er een mogelijkheid dat u in een rechtszaak bewijsmateriaal moet aanleveren? * JaNee

  Wij willen u erop wijzen dat een Hypnotherapie of IEMT behandeling geen medische behandeling is of een vervanging voor de reguliere gezondheidszorg. Raadpleeg ten alle tijden uw arts voor uw medisch probleem of klacht. Deze sessie(s) kan niet als vervangend of alternatief worden gezien.
  Blijft u daarom handelen conform de voorschriften van uw arts/specialist en evt. bijhorende medicatiegebruik. Bent u onder behandeling of toezicht (medisch dan wel financieel), dan is het uw eigen plicht de betreffende partij bij reden op de hoogte te stellen.

  Bent u jonger dan 18 jaar, dan vragen wij uw ouder of een door uw ouder aangewezen begeleider mede te tekenen en te begeleiden gedurende de sessie.

  Dit formulier is voor onze eigen administratie en voorbereiding op uw begeleiding tijdens en na een sessie.

  Met het ondertekenen van dit intake formulier verklaart u dat u dit begrepen heeft en u de vragen op dit formulier naar waarheid heeft beantwoord en met de inhoud van dit formulier bekend bent en akkoord te zijn met de genoemde punten en de algemene voorwaarden